Μουσικά Σύνολα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Τα Μουσικά Σύνολα του Π.Θ. (Ομάδα Φωνητικής Έκφρασης και Οργανικά Σύνολα) ιδρύθηκαν το Φεβρουάριο του 2006 με στόχο τη μουσική καλλιέργεια των φοιτητών μέσα από τη βιωματική προσέγγιση της μουσικής (πραγματοποίηση συναυλιών, εκδόσεων και πολιτιστικών ανταλλαγών).

Οι μουσικές αναζητήσεις στηρίζονται στη συλλογική δράση και λειτουργούν ως γέφυρα επικοινωνίας με φορείς και ιδρύματα της πόλης αλλά και με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ποικίλα είδη μουσικής συμπλέκονται στα προγράμματα των παρουσιάσεων
και φέρνουν κοντά φοιτητές από διαφορετικά τμήματα του Π.Θ.

Την επιμέλεια των παραπάνω δράσεων, τη μουσική εμψύχωση και τη φωνητική διδασκαλία έχει η μουσικοπαιδαγωγός, ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός Μαρία Θωίδου, μέλος ΕΕΠ, υπεύθυνη των Μουσικών Συνόλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας